BOZP

O povinnostech v oblasti BOZP a PO pro všechny podnikatelské subjekty se asi nemusíme rozepisovat.


KDO JE VLASTNĚ BEZPEČÁK?

Termín “bezpečák” nenaleznete v žádných legislativních textech. Jedná se pouze o hovorový termín, respektive jakýsi slang. Bezpečák vychází z pojmu bezpečnostní technik, případně technik BOZP a PO.


BEZPEČNOSTNÍ TECHNIK BOZP NENÍ OZO V PREVENCI RIZIK

Pozor na velký omyl v názvech povolání. Bezpečnostní technik (bezpečák) a osoba odborně způsobilá v prevenci rizik není to samé! Lidé si to stále velmi často pletou. Jak to tedy je?


KDO JE BEZPEČNOSTNÍ TECHNIK?

Jak se píše v § 2 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 298/2005 Sb. o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti, bezpečnostní technik, je fyzická osoba způsobilá pro plnění úkolů v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu v hornických činnostech.


KDO JE OZO V PREVENCI RIZIK?

Odborná a později i laická veřejnost začala postupem času spojovat bezpečnostního technika, jehož výkonem práce bylo původně zajišťování bezpečnosti práce v hornictví, a osobu odborně způsobilou v prevenci rizik (OZO) do jedné a té samé pozice, což není správně.

Podle národní soustavy povolání jsou definice následující:

bezpečnostní technik spolupracuje se zaměstnavatelem v zajišťování úkolů v oblasti BOZP

odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (OZO) zajišťuje plnění úkolů zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

VÝBĚR BEZPEČNOSTNÍHO TECHNIKA není tedy výběr ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY V PREVENCI RIZIK.“

„TECHNIK BOZP NENAHRAZUJE OZO V PREVENCI RIZIK A ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NENÍ MOŽNÉ, ABY ZASTUPOVAL JEJÍ ČINNOST.“

Technik BOZP a OZO lze jen pro představu srovnávat se střední a vysokou školou. OZO je tedy nejvyšší kvalifikací v oboru BOZP.