Inženýrská činnost

Zajišťujeme technickou a inženýrskou činnost ve výstavbě. Provádíme kompletní přípravu a realizaci stavebních projektů. Jedná se zejména o:
  • projektování a realizaci staveb
  • vypracování projektu stavby
  • zpracování finančního rozpočtu stavby
  • zajištění organizace výběrového řízení na dodavatele stavby
  • projektové řízení stavby
  • zajištění technického dozoru investora (TDI) při realizaci stavby