co vám můžeme nabídnout ?

Víte že?

Každý zaměstnavatel nebo OSVČ (má-li zaměstnance – HPP, DPP, DPČ a jiné) má dle zákoníku práce povinnost zajistit BOZP a PO včetně dokumentace?

Každý majitel provozovny, provozovatel podnikatelských prostor, podnikatel, SVJ nebo bytového družstvo má za povinnost zajišťovat požární ochranu prostřednictvím odborně způsobilé osoby v PO

Investor ve stavebnictví má povinnost určit Koordinátora BOZP, který má ohlašovací povinnost na inspektorát práce?